Vikttäcken

Forskning visar att användandet av vikttäcke (äv. tyngdtäcke) har en rogivande effekt då 33% av användarna visar vid en rapport på lägre stressymptom, 63% upplever mindre ångest efter användandet och 78% föredrar vikttäcket som rogivande metod vilket i vissa fall kan ersätta andra lugnande medel.