Medisinske vektdyner

Forskning viser at bruk av vektdyne (eventuelt tyngdedyne) har en beroligende effekt ettersom 33% av brukerne rapporterer om mindre stressymptomer, 63% opplever mindre angst etter bruk, og 78% foretrekker vektdynen som en beroligende metode, som i noen tilfeller kan erstatte andre beroligende midler.