Medicinska hjälpmedel för rehabilitering och förebyggande

– För att främja läkningsprocessen och patientens välbefinnande